Εκδότης της ιστοσελίδας και παρόντες όροι: Εταιρεία με την επωνυμία «ENGINIUS Α.Ε.» και διακριτικός τίτλος «ENGINIUS», με έδρα την Καλλιθέα Αττικής, στο Ελ. Βενιζέλου (Θησέας) 71, με VAT no 800626940, Εφορία ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, με αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 132843901000.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109533390

Διαχειριστής: Γιώργος Στάθης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Σκοπός της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα www.MaaM.gr είναι μια σελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου. Προσφέρει προϊόντα για λιανική πώληση σε χρήστες του διαδικτύου ή για χρήστες που περιηγούνται στην Ιστοσελίδα (εφεξής «η Σελίδα» ή «ο Ιστότοπος»). Η χρήση αυτής της σελίδας από οποιοδήποτε πρόσωπο με σκοπό την επίσκεψη, την αγορά ή τη λήψη συμβουλών (εφεξής «επισκέπτης»), διέπεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής «ΓΟΤΦ»).

2. Προσωπικές πληροφορίες και cookies

Η Enginius συλλέγει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο. Οι όροι χρήσης αυτών των πληροφοριών περιγράφονται στην ενότητα "Απόρρητο" αυτής της Ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες ενημερώνονται ότι αυτή η αυτόματη επεξεργασία των πληροφοριών υπόκειται στις διατάξεις των Νόμων περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως ισχύουν κατά καιρούς. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Enginius συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία, καταχωρίζονται και αποθηκεύονται διακριτικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

3.1. Πνευματική ιδιοκτησία
Ο ιστότοπος και κάθε απαραίτητο λογισμικό που χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτόν, μπορεί να περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, τα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με τα αρχεία που περιέχονται στην Ιστοσελίδα και με τυχόν στοιχεία που δημιουργούνται για την Ιστοσελίδα (εικόνες, ήχοι, κείμενα, γραφικά, διαγράμματα κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, των βάσεων δεδομένων και των ενημερωτικών δελτίων, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Enginius (εφεξής «Περιεχόμενο») και δεν έχουν άδεια χρήσης με άλλη άδεια εκτός από εκείνη της ανάγνωσής τους από χρήστες του Διαδικτύου. Η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αναπαραγωγή και χρήση αντιγράφων της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων σχεδίων, συναρμολόγηση, μετάφραση (εκτός από τις προβλεπόμενες από το νόμο), πώληση, εκχώρηση, παραχώρηση άδειας και μεταβίβαση οποιασδήποτε μορφής δικαιωμάτων που σχετίζονται με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται επίσης ρητά η τροποποίηση του Περιεχομένου ή του Λογισμικού, εν όλω ή εν μέρει, ή η χρήση τροποποιημένων εκδόσεων του Λογισμικού με σκοπό τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω διαφορετικής διεπαφής από αυτή που παρέχεται στον Επισκέπτη από την Enginius για το σκοπό αυτό.

3.2. Εμπορικά σήματα
Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία Enginius κατέχει το εμπορικό σήμα MaaM.gr και τα λογότυπά του για την Ελλάδα. Ο χρήστης του Διαδικτύου αναγνωρίζει τα αποκλειστικά δικαιώματα της Enginius σε σχέση με την MaaM μάρκας και απαγορεύεται να χρήση που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα πνευματικά δικαιώματα της Enginius. Η Enginius διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση και γενικά να επηρεάσει, να διαθέσει ή να τροποποιήσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά τον ίδιο τρόπο, απαγορεύεται στον επισκέπτη να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντίστοιχα, οι συνεργάτες της Enginius κατέχουν τις δικές τους μάρκες. Όλα τα εμπορικά σήματα και τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν σε εταιρείες του Ομίλου εταιρειών στις οποίες ανήκει επίσης η Enginius ή ανήκουν σε συνεργάτες, προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών της Enginius. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων, ή/ και εμπορικών σημάτων ή / και άλλου περιεχομένου υπόκειται σε αδειοδότηση από την Enginius ή τον αντίστοιχο κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων που επηρεάζεται.

3.3. Υπερσυνδέσεις
Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους Ιστότοπους και άλλους πόρους του Διαδικτύου. Η Enginius δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητά τους, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους, τους συνδέσμους τους, τη διαφήμιση, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και άλλες πληροφορίες και γενικά το περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτές τις εξωτερικές σελίδες ή πηγές. Επίσης, η Enginius δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε είδος ζημιάς ή απώλειας, είτε αυτό αποδεικνύεται είτε θεωρείται δεδομένο, το οποίο προκύπτει από τη μελέτη περιεχομένου, υπηρεσιών και γενικά τη χρήση εξωτερικών σελίδων ή πηγών. Οποιαδήποτε δημιουργία συνδέσμου από την Ιστοσελίδα της Enginius, οποιαδήποτε χρήση της τεχνικής διαμόρφωσης της Ιστοσελίδας και γενικά οποιαδήποτε χρήση στοιχείου της Ιστοσελίδας της Enginius, απαιτεί την προηγούμενη έγκριση της Enginius, η οποία μπορεί να δοθεί ανά πάσα στιγμή και με οποιαδήποτε κράτηση. Η Enginius διατηρεί το δικαίωμα (α) να ζητήσει την αφαίρεση οποιουδήποτε συνδέσμου προς την Ιστοσελίδα, ο οποίος δεν έχει εγκριθεί ή δεν θεωρείται πλέον εγκεκριμένη και (β) να ζητήσει αποζημίωση για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από τη σύνδεση με άλλους ιστότοπους.

4. Συμπεριφορά επισκεπτών

Κάθε επισκέπτης θα πρέπει να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο με σεβασμό στα δικαιώματα άλλων χρηστών του διαδικτύου. Ως εκ τούτου, ο επισκέπτης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα απαγορεύεται:

- - να ανεβάσετε, να δημοσιεύσετε, να στείλετε email ή να μεταδώσετε με άλλο τρόπο περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, επιβλαβές, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, μισητός, ρατσιστής ή παραβιάζοντας την ιδιωτική ζωή άλλου, του δικαιώματός του στην προσωπική του εικόνα ή να καταδικάζεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

- μεταφόρτωση, δημοσίευση, email ή μετάδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιουδήποτε είδους διαφήμισης, διαφημιστικού υλικού, "ανεπιθύμητης αλληλογραφίας", "spam", "αλυσιδωτών επιστολών" ή οποιουδήποτε άλλου κάπως ενοχλητικό υλικό.

- μεταφόρτωση, δημοσίευση, email ή μετάδοση με άλλο τρόπο οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς ή οποιουδήποτε είδους ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί να διακόπτει, να καταστρέφει ή να περιορίζει τη λειτουργικότητα του λογισμικού, του εξοπλισμού ή του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

- προσπαθήστε να μειώσετε την υπηρεσία του χρήστη, του παρόχου ή του δικτύου εκθέτοντας τον ιστότοπο σε έναν ιό, δημιουργώντας κορεσμό, πλημμυρίζοντας το διακομιστή, ή την τοποθέτηση της κεφαλίδας ενός πακέτου TCP-IP ή οποιουδήποτε τμήματος των πληροφοριών κεφαλίδας σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

- να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση ή να αποκτήσει πρόσβαση σε διακομιστή ή λογαριασμό στον οποίο δεν επιτρέπεται.

να επιχειρήσετε να διερευνήσετε ή να δοκιμάσετε θέματα ευπάθειας συστήματος ή δικτύου ή να παραβιάσετε μέτρα ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας χωρίς προηγούμενη έγκριση.

-χρησιμοποιήστε άλλο αναγνωριστικό χρήστη

- να αναλάβει οποιαδήποτε δραστηριότητα ή να παρακινήσει άλλο πρόσωπο να εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή άλλη δραστηριότητα που παραβιάζει τα δικαιώματα της Enginius, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και διανομείς της, τους διαφημιστές της και κάθε άλλο επισκέπτη.

- μεταδίδει και μεταδίδει (με πρόθεση) κάθε πληροφορία ή λογισμικό που δημιουργείται από την Ιστοσελίδα ειδικά σε τρίτες χώρες ή αλλοδαπούς και, ως εκ τούτου, παραβιάζει το εθνικό ή διεθνές δίκαιο.

Ο επισκέπτης συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους τους τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς κανονισμούς σχετικά με τη συμπεριφορά του στο διαδίκτυο και το αποδεκτό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ισχύουσας νομοθεσίας για τη διαβίβαση τεχνικών δεδομένων. Ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, η Enginius μπορεί να κινήσει όλες τις δυνατές διαδικασίες και να τερματίσει τη χρήση της Ιστοσελίδας σε επισκέπτη, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή χρήση μίας ή περισσότερων υπηρεσιών της Enginius για οποιονδήποτε λόγο που παραβιάζει αυτές τις ΓΤΟ. Η εταιρεία Enginius διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον επισκέπτη για τυχόν ζημιές ή ζημιές που θα υποστεί, ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσής του με την Δ.Ο.Ε. του παρόντος Δικτυακού Τόπου.

5. Ευθύνη

5.1. Πρόσβαση και λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας
Ο επισκέπτης είναι πλήρως υπεύθυνος για την εφαρμογή των μέσων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που επιτρέπουν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της Enginius και τις δεξιότητες και τις γνώσεις της χρήσης του διαδικτύου και της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης είναι υπεύθυνος για τα τέλη σύνδεσης και τον απαραίτητο εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο για τη χρήση της Ιστοσελίδας της Enginius. Ο επισκέπτης χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο με δική του ευθύνη. Η Enginius δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν στους επισκέπτες μετά από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Επιπλέον, στη συνέχεια, η Enginius ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΌΝ ΆΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΈΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΊΕΣ, ανεξάρτητα από την αιτία, την προέλευση, τη φύση ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΈΣ ΤΗΣ, ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ, ΑΠΏΛΕΙΑ Ή ΚΈΡΔΗ, ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΆΛΛΑ ΕΊΔΗ ΖΗΜΙΏΝ ΠΟΥ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΎΨΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ Ή ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ.

5.2. Περιορισμός ευθύνης
Ο Ιστότοπος διαθέτει επίσης περιεχόμενο τρίτων καθώς και συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Ο Enginius δεν μπορεί ούτε να ελέγξει την ασφάλεια ούτε το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, η Enginius δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση, την πρόσβαση ή την αδυναμία χρήσης του περιεχομένου τρίτων. Η Enginius δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακεραιότητα, τη συνάφεια, την ακρίβεια, τη μη παραβίαση, διαθεσιμότητα, αξιοπιστία και πληρότητα των πληροφοριών, των προϊόντων, των αξεσουάρ και των υπηρεσιών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, αλλά ούτε και στην καταλληλότητα της εφαρμογής που έχει σχεδιάσει ο επισκέπτης. Οποιαδήποτε αξίωση επισκέπτη κατά της Enginius πρέπει να γίνει εντός του πρώτου 1 μηνός από την εμφάνιση του στοιχείου αξίωσης.

6. Γενικά

6.1. Τροποποιήσεις
Η Enginius διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει και να επικαιροποιήσει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης χωρίς προειδοποίηση. Για να ενημερώνεται για τυχόν τροποποιήσεις, η Enginius θα ενθαρρύνει τον επισκέπτη να ξαναδιαβάσει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης τακτικά και πριν από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

6.2. Ισχύς
Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης είναι άκυρος, είτε λόγω αλλαγών στη νομοθεσία είτε λόγω δικαστικής απόφασης, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των άλλων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

6.3. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης υπόκεινται στην Ελληνική Νομοθεσία. ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΆ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΎΠΑΡΞΗ, ΕΡΜΗΝΕΊΑ Ή ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑς ΜΕΤΑΞΎ ΤΗς ENGINIUS GREECE ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΆΤΗ, ΘΑ ΔΙΕΥΘΕΤΕΊΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΑΠΌ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΏΝ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορoύν να ληφθούν επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 00302109533390 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα - Παρασκευή 9.00-17.00).